Genel

İş Mahkemesinde İş Sözleşmesi Feshi Davası Süreci

İş Mahkemesinde iş sözleşmesi feshi davası süreci, işçi veya işveren tarafından iş sözleşmesinin haksız bir şekilde feshedildiğini iddia eden tarafın açtığı bir davayı ifade eder. Davanın açılmasıyla birlikte iş mahkemesi, tarafları dinler ve delilleri değerlendirir. Tarafların iddialarını ve savunmalarını sunmaları için duruşmalar yapılır. Mahkeme, kanıtların ve tarafların beyanlarının ardından kararını verir. Karara itiraz hakkı bulunmaktadır. İş mahkemesi, davanın sonuçlandırılmasıyla birlikte iş sözleşmesinin feshinin haksız veya geçerli olduğuna karar verir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi