Genel

İş Mahkemesinde İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İş mahkemesinde icra takibi, alacaklı tarafından açılan bir dava sonucunda mahkeme kararıyla gerçekleştirilir. Alacaklı, mahkeme kararını icra edebilmek için ilgili icra dairesine başvurur. İcra dairesi, borçluya ödeme emri gönderir. Borçlu, bu emri yerine getirmediği takdirde haciz işlemine maruz kalabilir. İcra dairesi, borçlunun mal varlığına el koyarak, alacak miktarını tahsil eder. Bu süreçte, iş mahkemesi ve icra dairesi ile iletişim sağlanmalı ve gerekli belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi