Genel

İş Mahkemesi

İş Mahkemesi, Türkiye’de işçi ve işveren arasındaki hukuki ihtilafları çözmekle görevli olan mahkemedir. İşçinin çalışma koşullarıyla ilgili davalar, işe iade davaları, tazminat talepleri gibi konular İş Mahkemeleri’nde görülmektedir. İş hukukuyla ilgili yasalar ve mevzuat doğrultusunda kararlar veren İş Mahkemeleri, işçilerin ve işverenlerin haklarını koruma amacı güder. İstinaf Mahkemeleri ve Yargıtay’a başvurular da İş Mahkemeleri kararlarının temyiz yollarıdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi