Genel

İş Ceza Hukuku

İş Ceza Hukuku, işyerinde işlenen suçları ve bu suçlara uygulanacak cezaları düzenleyen hukuk dalıdır. İşyeri içerisindeki çalışanlar arasında işlenen hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet gibi suçları kapsar. İşverenlerin ise iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine uymaması, çalışanları kötü koşullarda çalıştırması gibi suçları içerir. İş Ceza Hukuku, işçi haklarını korumak, çalışma ortamını güvenli hale getirmek ve işverenlerin suç işlemesini engellemek amacıyla uygulanır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi