Genel

İş ahlakı

İş ahlakı, bir iş yerindeki davranışların etik ve dürüstlük prensiplerine uygun olarak yapılmasıdır. İş ahlakı, çalışanların dürüstlük, saygı, sorumluluk, adil davranış, işe olan bağlılık gibi değerlere önem vermesini gerektirir. İyi bir iş ahlakına sahip olmak, iş yerinde güvenin artmasına, çalışma verimliliğinin yükselmesine ve başarılı bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlar. İş ahlakı, bir bireyin iş hayatında ahlaki değerleri korumasıyla da ilgilidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi