Genel

İnsanın Özgürlüğü

İnsanın özgürlüğü, kişinin düşünce, inanç, ifade ve seçimlerini özgürce yapabilme, kendi kararlarını verme ve hayatını istediği gibi sürdürebilme hakkıdır. Özgürlük, bireyin bağımsızlık, özerklik ve kendi iradesine göre hareket etme yetisini ifade eder. İnsan haklarıyla yakından ilişkilidir ve her bireyin temel hakkıdır. Özgürlük, demokratik toplumların vazgeçilmez değeridir ve insan onurunun bir parçasıdır. İnsanların özgür olması, toplumda adil ve eşitlikçi bir yaşamın temelidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi