Genel

İnsanın İradesi

İnsanın iradesi, bireyin kendi düşünceleri, eylemleri ve kararları üzerinde sahip olduğu kontrol ve özgür irade anlamına gelir. İnsan, işleyişini tamamen kontrol edemese de, iradesini kullanarak kendi kararlarını verebilir ve eylemlerini yönlendirebilir. İrade, insanın özgür olmasını sağlayan ve onu diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliktir. İnsanın iradesi, düşünce özgürlüğünü, seçme ve tercih etme yeteneğini içerir. İrade sayesinde insan, hareketlerini kendi değerleri, inançları ve arzuları doğrultusunda belirleyebilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi