Genel

İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele

İnsan hakları, her insanın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlayan bir kavramdır. Ayrımcılık ise insanları ırk, cinsiyet, milliyet, din, dil, engellilik gibi farklılıklara dayanarak dışlamak veya ayrımcı davranışlarda bulunmaktır. İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele, herkesin eşit haklara sahip olduğunu vurgulayarak bu hakları koruma ve ayrımcılığı önleme çabalarını içerir. Bu mücadele, dünya çapında insanlık onuruna saygı gösterilmesini ve herkesin adil ve eşit bir şekilde muamele görmesini hedefler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi