Genel

İnsan Hakları Komitesi

İnsan Hakları Komitesi, insan hakları alanında dünya çapında faaliyet gösteren bir kurumdur. İnsan haklarını korumak, teşvik etmek ve izlemek amacıyla kurulan bu komite, uluslararası hukuka dayalı olarak çalışmaktadır. Üye devletlerin insan hakları ihlallerini gözlemleme, raporlama ve önerilerde bulunma gibi görevleri vardır. İnsan Hakları Komitesi, Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alır ve 18 üyeden oluşur. Komite, insan haklarının evrensel olarak korunması ve uygulanması için uluslararası standartlar belirler ve bunları izler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi