Genel

İnanmama Özgürlüğü

“İnanmama özgürlüğü”, her bireyin istediği inanç sistemine sahip olma veya hiçbir inanca sahip olmama hakkını ifade eder. Bu özgürlük, düşünce ve vicdan özgürlüğünün bir parçasıdır ve herkesin kendi inançlarını seçme veya seçmeme hakkına sahip olması anlamına gelir. İnanmama özgürlüğü, farklı dinlere, ideolojilere veya dünya görüşlerine saygı duymayı gerektirir ve her ne sebeple olursa olsun bireyin inançlarını dayatma veya zorlama yapmadan özgürce yaşayabilmesini savunur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi