Genel

İnanmama İlkesi

“Inanmama İlkesi”, bireylerin herhangi bir konuya şüpheci bir yaklaşım sergilemesini ve kesin bir kanıt bulunmadan inanç geliştirmemesini ifade eder. Bilim ve akıl doğrultusunda gerçekleri araştırmayı hedefler. Objektif ve eleştirel bir düşünce yapısını benimser.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi