Genel

İllerin Valileri

İllerin valileri, Türkiye’deki illerin yönetiminden sorumlu olan devlet görevlileridir. Valiler, İçişleri Bakanlığı tarafından atanır ve valilik görevini yürütürler. İllerin idari, hukuki ve mali işlerini takip ederler, kamu hizmetlerinin düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlarlar. Valiler, valilik bünyesindeki birçok birim ve daire ile koordinasyon içerisinde çalışırlar. İllerin valileri, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirici bir rol de üstlenirler ve ilin temsilini yaparlar. Valiler, aynı zamanda o ildeki güvenlik birimlerinin başında gelir ve kamu düzenini sağlamakla da sorumludurlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi