Genel

İletişim ve Medya

İletişim ve medya, bireylerin bilgi, fikir ve duygularını paylaşmalarını sağlayan iletişim araçlarını içeren bir alandır. İnsanlar arasında haberleşme, bilgi alışverişi ve etkileşimi sağlar. Medya ise yazılı, görsel ve işitsel araçlarla topluma haberler, bilgiler ve eğlence sunar. Radyo, televizyon, gazete, dergi ve internet gibi medya araçları ile bilgiye kolayca ulaşılır. İletişim ve medya alanı giderek gelişmekte ve teknolojinin ilerlemesiyle daha etkin bir rol oynamaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi