Genel

İleriye Dönük Tezler

İleriye dönük tezler, geleceğe yönelik öngörüler ve varsayımlar üzerine kurulu tezlerdir. Bu tezler, mevcut verileri ve eğilimleri analiz ederek gelecek hakkında tahminler yapmayı amaçlar. İleriye dönük tezler, stratejik planlama, ekonomik projeksiyonlar, trend analizi gibi alanlarda kullanılır ve karar alma süreçlerine rehberlik eder.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi