Genel

İl İdare Heyeti

İl İdare Heyeti, bir ildeki yerel yönetimleri temsil eden ve il yönetimine ilişkin kararların alındığı kuruldur. İl valisi, kaymakamlar, il özel idare müdürleri ve ildeki diğer resmi kurumların temsilcileri bu heyete dahildir. İl İdare Heyeti, ildeki kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar, koordinasyonu sağlar ve kararlar alır. Aynı zamanda ildeki olağanüstü durumlarla ilgili kriz yönetimi ve acil durum planlaması gibi konuları da ele alır. Heyet, il yönetiminin en önemli karar organlarından biridir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi