Genel

İhtimallerin Kategorilendirilmesi Nasıl Yapılır?

İhtimallerin kategorilendirilmesi, olasılıkların farklı gruplara ayrılması sürecidir. Bu süreç, ihtimallerin belirli özelliklerine göre sınıflandırılmasını içerir. Örneğin, bir olayın gerçekleşme olasılıklarını düşük, orta ve yüksek gibi kategorilere ayırabiliriz. Bu, olayların sınıflandırılmasında daha iyi bir anlayış sağlar ve karar alma süreçlerini etkileyebilir. Kategorilendirme, istatistiksel analizlerde veya olasılık değerlendirmelerinde kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi