Genel

İhtimaller ve İstatistiksel Veriler Arasındaki İlişki

İhtimaller ve istatistiksel veriler arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. İhtimaller, olayların olasılıklarını ifade ederken, istatistiksel veriler ise bu olayların gerçekleşme olasılıklarını temsil eder. İhtimalleri hesaplamak için istatistiksel verilere ihtiyaç vardır ve aynı şekilde istatistiksel veriler de olasılıkları belirlemeye yardımcı olur. Dolayısıyla, ihtimallerin ve istatistiksel verilerin birbirlerini tamamladıkları söylenebilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi