Genel

İhtimal Dağılımı Nedir?

İhtimal dağılımı, bir olayın gerçekleşme olasılıklarını ve bu olasılıkların nasıl dağıldığını tanımlar. İstatistik ve olasılık teorisiyle ilgili bir kavramdır. İhtimal dağılımı grafikleri veya tabloları aracılığıyla, belirli bir olayın farklı sonuçlarının olasılıklarını görmek mümkündür. İhtimal dağılımı, gerçekleşme olasılıklarının toplamının 1 olduğu varsayımına dayanır. Örneğin, bir zar atma olayında, ihtimal dağılımı, zarın her bir yüzünün görülme olasılıklarını ifade eder.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi