Genel

İhracat Yapan Holdingler

İhracat yapan holdingler, Türkiye’de faaliyet gösteren ve yurt dışına ürün veya hizmet ihraç eden büyük ölçekli şirketlerdir. Bu holdingler genellikle farklı sektörlerde faaliyet göstererek çeşitli ürünlerin ihracatını gerçekleştirirler. İhracat yapan holdingler, Türkiye ekonomisine döviz girdisi sağlayarak ihracatın artmasına ve ülkenin uluslararası ticarette rekabet gücünün yükselmesine katkıda bulunurlar. Bu holdingleler genellikle yüksek kaliteli ürünler üreterek yabancı ülkelere ihraç ederler ve ülkenin ekonomik büyümesine önemli bir katkı sağlarlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi