Genel

İddianame Hazırlama

İddianame hazırlama, bir davanın açıldığı mahkemede, suç isnadıyla bir kişi veya kişilere karşı yapılan resmi suçlama metnidir. İddianame, savcı tarafından dava açılmasına karar verildikten sonra hazırlanır ve davanın temelini oluşturur. İddianame, suçun ne olduğunu, suçla ilgili delilleri, tanıkları ve mağdurları içerir. Ayrıca şüphelinin suç işlediğine dair somut kanıtlar da iddianamede yer alır. İddianame, hukuki sürecin başlamasında önemli bir adımdır ve hâkim tarafından incelenerek davanın seyrini belirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi