Genel

İdari yönetim

İdari yönetim, bir kuruluşun veya devletin yönetim sürecini ifade eder. Bu süreçte, kuruluş veya devletin amaçlarına ulaşmak için kaynakların planlanması, organizasyonun sağlanması, insanların yönlendirilmesi ve kontrolün yapılması gibi faaliyetler gerçekleştirilir. İdari yönetim, etkili bir şekilde kararlar alır, kaynakları verimli bir şekilde kullanır ve hedeflere ulaşmayı amaçlar. Aynı zamanda, çalışanlar arasındaki işbirliğini sağlama, sorunları çözme ve kuruluşun sürdürülebilirliğini sağlama gibi önemli işlevleri de vardır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi