Genel

İdari yapıda yetki ve sorumluluklar

İdari yapıda yetki ve sorumluluklar, bir kurum veya organizasyonun yönetiminde belirli görevlerin kimler tarafından ne şekilde yerine getirileceğini ve bu görevlerin sonuçlarına karşı sorumlulukların kimler tarafından taşınacağını anlatır. Yetki, belirli bir görevi yerine getirme veya karar verme konusunda yetenek veya otorite anlamına gelir. Sorumluluk ise görevin doğru ve etkili bir şekilde yerine getirilmesiyle ilişkilidir ve sonuçlarına katlanma gerekliliğini ifade eder. İdari yapıda yetki ve sorumluluklar, bireylerin rollerinin net bir şekilde belirlenmesini, hızlı ve etkili karar alma süreçlerini sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi