Genel

İdari yapıda hiyerarşi

İdari yapıda hiyerarşi, bir kuruluşun veya şirketin yönetim düzenindeki sıralamayı ifade eder. Hiyerarşi, en üstte yer alan yöneticilerin altında departmanlar ve çalışanların yer aldığı bir piramit şeklinde organize edilir. Bu yönetim düzeni, emir-komuta zinciriyle çalışır ve karar alma süreçlerini belirler. Yöneticiler, astlarına görevler ve yetki verirken, astlar da performanslarını rapor eder ve yöneticilerden direktifler alırlar. Hiyerarşik yapıda iletişim yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşir ve bu düzeni organizasyonun verimliliğini artırmak için kullanılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi