Genel

İdari organ

“İdari organ”, bir kurum veya kuruluşun yönetiminde aktif rol oynayan, kararlar alan ve idari süreçleri yürüten bir gruptur. İdari organlar, genellikle yönetim kurulu veya yönetici kadrosu olarak adlandırılır. Bu organlar, kurumun stratejik hedeflerine ulaşmak için politikalar belirleyerek, denetim yaparak ve kaynakları yöneterek sorumluluk taşır. İdari organlar, çoğunlukla kurumun en üst düzeyinde yer alır ve çalışanlar arasında koordinasyonu sağlar. Kurumsal yapıdaki diğer organlarla (örneğin, hukuk birimi, finans departmanı, insan kaynakları) işbirliği halinde çalışarak kurumun etkin ve verimli yönetilmesini sağlarlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi