Genel

İdari Organ

İdari organ, bir kurumun veya kuruluşun yönetim ve karar alma işlemlerini yürütmekle sorumlu olan birim veya kişilerdir. İdari organlar, kuruluşun hedeflerine ulaşmak için gerekli politika ve stratejileri belirler, kaynakları yönetir, personel görevlendirmeleri yapar ve süreçleri yönetir. Bu organlar, yönetici kadro ve çalışanlardan oluşabilir ve kurumun amacına uygun yönetim faaliyetlerini yürütmekle sorumludur. Örnek olarak, bir şirketin idari organı genel müdür ve yönetim kurulundan oluşabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi