Genel

İdari ofis performans değerlendirmesi

İdari ofis performans değerlendirmesi, bir işyerindeki idari personelin işlerini ne derece başarılı bir şekilde yaptığını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu değerlendirme, çalışanların belirlenen hedeflere ne kadar ulaştığını, performanslarının ne kadar etkili olduğunu ve işyerinin gereksinimlerini ne kadar karşıladığını ölçmek amacıyla yapılır. İdari ofis performans değerlendirmesi, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, motivasyonlarını artırmak ve işyerindeki performansı iyileştirmek amacıyla yapılır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi