Genel

İdari merkez

“İdari merkez”, bir kurum veya kuruluşun yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkez anlamına gelir. İdari merkez, yönetim kadrolarının bulunduğu yerdir ve kurumun yönetim işlemleri, karar alma süreçleri burada gerçekleştirilir. Aynı zamanda personel yönetimi, mali işler, hukuki işlemler, stratejik planlama gibi faaliyetlerin de merkezi olan bu yer, kurumun faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. İdari merkezler genellikle büyük şehirlerde bulunur ve kurumun faaliyet alanına göre farklı şekillerde örgütlenir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi