Genel

İdari kurulun hukuki statüsü

İdari kurul, kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim ve karar alma organıdır. İdari kurullar, kanunlarla belirlenmiş yetkilere sahip olan, görev ve sorumlulukları belli olan bir yapıya sahiptir. Bu kurullar, genellikle yönetimde etkin rol oynar ve kararlarıyla kurumun stratejik planlamasını gerçekleştirir. İdari kurullar, Türkiye’de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda bulunabilir, kurumun amaçları doğrultusunda görevlerini yürütür. Örneğin, bir üniversitede üniversite yönetim kurulu, bir hastanede yönetim kurulu gibi. İdari kurulların hukuki statüsü ise anayasa ve kanunlar tarafından belirlenir ve bu statüye göre yetki ve sorumlulukları yerine getirirler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi