Genel

İdari karar merkezi

İdari karar merkezi, bir kuruluşun veya şirketin yönetim ve karar alma süreçlerinin merkezi bir noktasıdır. Bu merkez, organizasyonun üst düzey yöneticileri tarafından işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda alınması gereken kararları belirlemek, yönlendirmek ve denetlemek amacıyla kullanılır. İdari karar merkezi, çalışanların performansını izlemek, bütçe oluşturmak, kaynakları yönetmek ve rekabet avantajı sağlamak gibi görevleri de yerine getirir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi