Genel

İdari karar mercii olarak yerel yönetimler

Yerel yönetimler, kendi yönetici ve idari karar organları olan yerel hükümet birimleridir. Belediyeler, il özel idareleri ve belde belediyeleri gibi farklı seviyelerde yerel yönetimler bulunur. Bu kurumlar, kendi bölgesindeki kamu hizmetlerini düzenler, yerel ihtiyaçları karşılar ve bütçesini yönetir. İdari karar mercii olarak yerel yönetimler, kendi yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, vatandaşların günlük yaşamını etkileyen birçok kararı alır ve uygular.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi