Genel

İdaresel Üs

“İdaresel üs”, bir kuruluşun veya birimin yönetim ve kontrol işlemlerini gerçekleştirdiği merkezi bir yer veya tesis olarak tanımlanır. İdaresel üs, stratejik veya operasyonel kararların alındığı, kaynakların yönetildiği ve faaliyetlerin koordine edildiği bir merkez olarak işlev görür. Bu üslerde, personel yönetimi, finansal işlemler, tedarik zinciri yönetimi ve diğer idari süreçler gerçekleştirilir. İlerlemelerin takip edildiği, raporlamaların yapıldığı ve uygulamaların gözlemlendiği bir merkez olarak hizmet verir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi