Genel

İdaresel Kumanda Noktası

İdaresel Kumanda Noktası, bir organizasyonun yönetim ve karar süreçlerinin merkezi olarak kullanılan bir noktadır. Burada üst düzey yöneticiler ve karar vericiler bir araya gelerek stratejik yönlendirmeler yapar ve politikalar oluşturur. İKN, bilgi akışını yönetir, raporlama ve izleme işlemlerini gerçekleştirir, organizasyonun farklı birimleri arasındaki iletişimi sağlar. Aynı zamanda kriz durumlarında hızlı karar alabilme ve müdahale yeteneği sunar. İKN, etkili bir yönetim için önemli bir kontrol ve koordinasyon mekanizmasıdır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi