Genel

İdare Organları

İdare organları, bir kurumun veya bir devletin yönetiminden sorumlu olan organlardır. Bu organlar, genellikle yönetimdeki kararları alır, politikalar belirler ve kurumun veya devletin amaçlarına ulaşmak için faaliyetleri düzenler. İdare organları içinde genellikle yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı veya genel kurul gibi yapılar yer alır. İdare organları, etkili ve verimli bir yönetimin sağlanması için gereklidir ve sorumluluklarına bağlı olarak farklı yetkiler ve görevlerle donatılmıştır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi