Genel

İdare kolu ve personel yönetimi

İdare kolu ve personel yönetimi, bir kuruluşun yönetimsel işlevlerinden biridir. İdare kolu, personel işleriyle ilgilenen bir birimdir. Personel yönetimi ise kuruluşun çalışanlarının istihdam, eğitim, performans değerlendirmesi, ücretlendirme gibi konularını yönetir. Amacı, çalışanların kuruluşun hedeflerine uygun şekilde motive edilmesini ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. İdare kolu ve personel yönetimi, işe alım, terfi, işten çıkarma gibi süreçleri de kapsar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi