Genel

İdare kolu ve performans değerlendirme

İdare kolu, bir kurumda idari işlerin yürütülmesinden sorumlu olan birimdir. Personel, kaynak ve süreçlerin yönetilmesi, verimlilik ve etkinlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi idare kolu tarafından sağlanır. Performans değerlendirme ise çalışanların görev ve hedeflerine ne kadar başarılı olduğunu değerlendiren bir süreçtir. Bu değerlendirme sonucunda çalışanların gelişim alanları belirlenir ve performanslarına ilişkin geri bildirimler verilir. Bu süreç, çalışanların motivasyonunu artırır ve kurumun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi