Genel

İdare kolu ve karar alma süreçleri

İdare kolu, bir kurum, kuruluş veya şirketin üst yönetim organıdır. İdare kolu, karar alma süreçlerine katılım sağlayarak, stratejik kararlar alır ve bu kararların uygulanmasını takip eder. Karar alma süreçleri ise, bilgi toplama, analiz etme, alternatifler değerlendirme ve bir karara varma aşamalarını içerir. İdare kolu, bu süreçleri etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla planlama, organizasyon, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütür.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi