Genel

İdare birimleri

İdare birimleri, devletin yürütme gücünü yerine getiren ve belirli görev ve sorumlulukları olan birimlerdir. Türkiye’de idare birimleri, belediyeler, il özel idareleri, valilikler, kaymakamlıklar, bakanlıklar ve kamu kurumları gibi kuruluşları içermektedir. Bu birimler, halkın ihtiyaçlarını karşılamak, hizmet sunmak ve yönetim işlerini yürütmek amacıyla görev yaparlar. İdare birimleri, mevzuata uygun olarak hareket eder ve toplumun refahı için çalışır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi