Genel

İcra Mahkemesi

İcra Mahkemesi, Türkiye’de yargı sistemine bağlı olan bir mahkemedir. İcra ve İflas Kanunu’na göre görev yapar ve genellikle alacaklılar ile borçlular arasındaki uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. İcra mahkemeleri, borçluların malvarlığı üzerindeki haciz kararlarını verir, alacaklıların taleplerine göre gayrimenkulleri satışa çıkarır ve borçlunun malvarlığını tasfiye eder. Aynı zamanda iflas başvurularını değerlendirir ve iflasın gerektiği durumlarda konkordato kararlarını verir. İcra mahkemeleri, hızlı ve etkili bir şekilde alacaklıların hakkını korumayı amaçlar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi