Genel

İçeride Motivasyon

İçeride motivasyon, bir bireyin çalışma ortamında kendini motive edebilme yeteneğidir. İş yerindeki baskılar, stres ve sıkıcı rutinler motivasyonu azaltabilir. İçeride motivasyonun yüksek olması, çalışanın işe karşı istekli ve enerjik olmasını sağlar. Motive bir çalışan, daha verimli çalışır, daha yaratıcı fikirler üretir ve hedeflerine daha kolay ulaşır. İçeride motivasyonu artırmak için yöneticiler, çalışanlarına destek olmalı, takdir ve teşvik etmelidir. Ayrıca çalışanların katılımını teşvik eden bir ortam oluşturmak da önemlidir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi