Genel

İç ticarette rekabet ve rekabet politikaları nasıl işler?

İç ticarette rekabet, piyasada faaliyet gösteren firmaların arz ve talepleriyle belirlenen fiyatlar üzerinde rekabet etmesidir. Rekabet politikaları ise devletin rekabet ortamını sağlamak, teşvik etmek ve denetlemek için uyguladığı politikalardır. Bu politikalar, kartellerin önlenmesi, tekel oluşumunun engellenmesi ve rekabetin korunması gibi amaçlara yönelik olarak düzenlemeler içerir. Rekabet Kurumu, bu politikaları yürütmekte ve piyasaların rekabetçi olmasını sağlamaktadır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi