Genel

İç ticaretin tanımı ve anlamı nedir?

İç ticaret, bir ülke sınırları içinde yapılan mal ve hizmet alışverişi ve ticari faaliyetlerin tümüdür. Bu, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması, firmalar arasındaki ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve ekonomik büyümenin sağlanması amacını taşır. İç ticarette vergi, gümrük, döviz kısıtlamaları gibi faktörler etkili olabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi