Genel

Hükümet idaresi

“Hükümet idaresi”, bir ülkenin yönetimi ve yürütme organlarının faaliyetlerini kapsayan bir terimdir. Hükümet idaresi, devletin yasalar ve anayasaya uygun olarak düzenlemeler yapması, politikalar oluşturması ve bu politikaları uygulamasını içerir. Hükümet idaresi, genellikle cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu gibi yetkililer tarafından yürütülür ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, kamu düzenini sağlamak ve ülkenin refahını arttırmak için çalışır.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi