Genel

Hızla gelişen yapay zeka alanı

Yapay zeka, bilgisayarların akıl ve öğrenme yeteneğinin insan benzeri şekilde geliştirilmesidir. Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka alanında, makinelerin insanlarla etkileşim kurabilmesi, karmaşık problemleri çözebilmesi ve otonom kararlar alabilmesi hedeflenmektedir. Bu alanda yapay sinir ağları, derin öğrenme ve makine öğrenme gibi teknolojiler yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte, otomasyon, tıp, finans, iletişim gibi birçok sektörde büyük değişiklikler yaşanması beklenmektedir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi