Genel

Hazine ve Maliye Bakanlığı Organları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik işlerini yönetmekle görevli bir bakanlıktır. Bakanlıkta hazine, maliye, bütçe, vergi, borçlanma ve diğer mali konularla ilgilenen çeşitli organlar bulunur. Bunlar arasında Hazine Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi kurumlar yer alır. Bu organlar, ülkenin gelir ve giderlerini düzenleyerek ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütürler.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi