Genel

Hastane Polikliniği

Hastane Polikliniği, hastaların tanı, tedavi ve takiplerinin yapıldığı sağlık kurumudur. Genellikle hastalar, konularına uzmanlaşmış doktorlar tarafından muayene edilir ve gerekli tetkikler yapılır. Hastane Polikliniği, çeşitli branşlarda hizmet verir ve hastaların tıbbi gereksinimlerini karşılamaya yönelik sağlık hizmetleri sunar. Poliklinikler, hastane bünyesinde veya ayrı bir binada olabilir. Hastalar, polikliniklerde aldıkları muayeneler sonucunda, gerekli tedaviye başlanabilir veya takip süreçlerine devam edilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi