Genel

Haliyle beraber

“Haliyle beraber”, günlük hayatımızda kullanılan bir deyimdir. “Haliyle” kelimesiyle beraber kullanıldığında, bir olayın ya da durumun kaçınılmaz sonucunu ifade etmek için kullanılır. Genellikle bir olayın doğal bir şekilde gerçekleştiğini belirtmek amacıyla kullanılır. Örnek olarak, “Yoğun çalıştığı için yorgun haliyle beraber eve döndü.” ya da “Sınava iyi hazırlandığı için başarılı haliyle beraber notları yüksek çıktı.” gibi cümlelerde kullanılabilir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi