Genel

Gerçekleştirilebilir

“Gerçekleştirilebilir” kelimesi, bir amaç, plan veya proje için uygun, yapılabilir veya mümkün anlamına gelir. Başarıyla tamamlanabilecek, gerçekleştirilecek veya yerine getirilebilecek bir şeyi ifade eder. Bir hedefin veya görevin gerçekleştirilebilir olması, onun mümkün ve uygun şartlarda başarıyla tamamlanabilmesi anlamına gelir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi