Genel

Genetik çeşitlilik ve türlerin evrimi

Genetik çeşitlilik, bir tür içerisindeki bireyler arasındaki gen yapısının farklılıklarıdır. Doğal seçilim, mutasyonlar ve genetik drift gibi faktörler, genetik çeşitliliği etkileyerek türlerin evrimini sağlar. Bu evrim süreci, türlerin ortama uyum sağlamasını ve yeni adaptasyonlar geliştirmesini sağlar. Genetikçe çeşitli bir popülasyon, değişen koşullara daha iyi adapte olabilir ve hayatta kalma şansı artar. Bu nedenle, genetik çeşitlilik türlerin evriminde önemli bir rol oynar.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi