Genel

Genel Yönetim

Genel yönetim, bir organizasyonun veya kurumun tüm faaliyetlerini ve süreçlerini yönetim ilkeleri doğrultusunda planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol etmek anlamına gelir. Bu aşamaların yanı sıra kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, hedeflere ulaşılması, kararların alınması ve uygulamaların denetlenmesi de genel yönetimin temel amaçları arasındadır. Tüm bu süreçler, liderlik yetenekleri, stratejik düşünme ve iletişim becerileri gibi yöneticilik özellikleriyle desteklenir. Genel yönetim, kurumun başarısı için önemli bir unsurdur.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi