Genel

Genel yönetim

Genel yönetim, bir organizasyonun veya şirketin tüm işlerini yönetme sürecidir. Bu süreçte, liderlik, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol gibi beceriler kullanılır. Genel yönetim, stratejik hedeflerin belirlenmesinden operasyonların yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Kuruluşun etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için çalışanları yönlendirmek ve kaynakları doğru kullanmak genel yönetimin temel amacıdır. Aynı zamanda finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ve satış gibi farklı fonksiyonları da içerir.

Port bazlı politikaların ağ trafiğinin yönlendirilmesi üzerindeki etkisi